Juridisch reglement & Privacybeleid

Juridisch reglement

Deze website is eigendom van FLVVR Flower & Flavor Design

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel

FLVVR Flower & Flavor Design
Kuiperskaai 11A
9000 Gent

Telefoon: 09 278 75 29
E-mailadres: [email protected]
Ondernemingsnummer: BE 0507 954 554

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s e.d. zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan FLVVR Flower & Flavor Design. Ze mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan de op of via deze website verstrekte informatie te kopiëren, wijzigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

FLVVR Flower & Flavor Design levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via deze website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze website onbeschikbaar zou zijn, zal FLVVR Flower & Flavor Design de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

FLVVR Flower & Flavor Design levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan FLVVR Flower & Flavor Design niet garanderen dat deze website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kunt u FLVVR Flower & Flavor Design contacteren.

In geen enkel geval zal FLVVR Flower & Flavor Design verantwoordelijk zijn voor wat voor schade dan ook (inclusief en zonder beperking, directe en indirecte zaakschade, winstverlies, verlies van bedrijfsinformatie of elk ander mogelijk geval van verlies of schade) die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website of de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.

Deze website kan links naar andere websites bevatten waarover FLVVR Flower & Flavor Design geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. FLVVR Flower & Flavor Design kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

FLVVR Flower & Flavor Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via deze website wordt verwezen.

Privacybeleid

FLVVR Flower & Flavor Design hecht heel veel belang aan gegevensbescherming en uw privacy. De meeste informatie is via deze website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien er contact wordt opgenomen met FLVVR Flower & Flavor Design via mail, chat of 09 278 75 29, dan kan er in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de Belgische regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat FLVVR Flower & Flavor Design anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelt, zoals internetbrowser, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam van de website waarlangs u naar deze website gekomen bent of waarlangs u deze verlaat, met het doel deze website te optimaliseren voor de bezoekers.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten (bekijken, wijzigen of verwijderen) kunt u contact opnemen met de FLVVR Flower & Flavor Design via het e-mailadres [email protected].

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw internetbrowser bewaart op uw computer, tablet of smartphone wanneer u een website bezoekt. FLVVR Flower & Flavor Design gebruikt 4 soorten cookies. Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies verzekeren dat de website goed werkt. Daarnaast zijn er analytics cookies die geanonimiseerde informatie bevatten over het gebruik van onze website. Dit helpt ons onze website te optimaliseren. Voorkeurscookies waarin uw voorkeuren bewaard worden (gekozen taal, uw cookievoorkeuren). Tenslotte zijn er marketingcookies die uw surfgewoontes bijhouden. Cookies aangemaakt door social media websites, zoals YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en door gebruik te maken van onze website, geeft u ons de toestemming om ze te plaatsen.

U kunt uzelf ook uitschrijven voor cookies van alle websites via de instellingen van uw internetbrowser zodat ze niet langer bewaard worden. Gelieve de helpfunctie van uw internetbrowser te raadplegen om te zien hoe u dit kunt doen. Als u cookies uitschakelt of verwijdert, zou het kunnen dat uw ervaring op de website tegenvalt.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om ons mee te delen dat je afstand doet van jouw aankoop en deze binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. Je bent aansprakelijk voor alle kosten die gepaard gaan met het retourneren van de producten. Na het accepteren en valideren van jouw retour, zullen we de aankoop binnen de 10 werkdagen terugbetalen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet je contact opnemen met ons, FLVVR Flower & Flavor Design, Kuiperskaai 11A, 9000 Gent, Telefoon: 09 278 75 29, E-mail: [email protected], door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) om ons te informeren over jouw beslissing om de aankoop te herroepen. Een voorbeeld van een herroepingsformulier kan je hier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf) terugvinden.

Met de periode van 14 kalenderdagen kan je het gekochte artikel beoordelen en inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg behandelen. Je mag het artikel alleen uitpakken voor zover dit noodzakelijk is om jouw inspectierechten uit te oefenen. Het gekochte artikel wordt alleen in de originele staat en in de originele verpakking geretourneerd.

Als het artikel niet langer verkoopbaar is omdat je het hebt gebruikt, wordt het artikel volledig in rekening gebracht.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende artikelen:

• geassembleerde, gebruikte, vuile, beschadigde en onvolledige artikels;
• artikelen waarvan de verpakking (geheel of gedeeltelijk) wordt geopend of waarvan de verzegeling is verbroken, waardoor ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
• artikelen met een duidelijk persoonlijk karakter;
• artikelen die niet kunnen worden geretourneerd;
• bloemen en planten;

Levering en betaling

Levering

Bloemen en planten worden enkel in Gent en omgeving geleverd. Hiervoor betaal je 7 EUR voor leveringen in Gent en 10 EUR voor verzendingen rond Gent. Leveringen gebeuren steeds op vrijdag. De bestelling moet ten laatste de woensdag ervoor gebeuren.

Alle andere bestellingen worden over heel België geleverd via Bpost. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het bestelde product. De verzending duurt meestal 1-2 werkdagen.

Betaling

Via onze partner Mollie bieden wij in een beveiligde omgeving Bancontact-betalingen aan. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van een van deze betaalmethoden.

Wijzigingen aan ons Juridisch reglement en Privacybeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons Juridisch reglement en Privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Als deze veranderingen zeer ingrijpend zijn, zorgen we ervoor dat deze op een duidelijke en opvallende manier worden gecommuniceerd.

Laatst gewijzigd: April 2020